swiss

Przygoda, przygoda… Szwajcaria !

Jakie miejsce będzie celem kolejnej przygody ? Poniżej kilka ciekawostek o nim:  Z tego kraju pochodzą Amiszowie.  W latach 1958 -2007 zabronione były w nim wyścigi samochodowe. Tutaj znajduje się charakterystyczny szczyt, jeden z naj­póź­niej zdo­by­tych szczy­tów al­pej­ski­ch, głównie ze względu na od­stra­sza­ją­cy wygląd.  Przeciętny obywatel tego kraju zjada (…